Showing 25–27 of 27 results

Mác thép: Thép tấm SCM440 theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản. Độ dầy(Ly): 6mm đến 160mm Chiều rộng: 1m đến 3m, Chiều dài: 2m đến 12m. (Cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.) (Giá tốt cho khách hàng sản xuất và xây dựng.)

Mác thép: SKD11, SKD61 theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản Xuất xứ: Trung Quốc. Độ dầy (Ly): 80mm – 800mm. Chiều rộng: 300mm đến 1800mm, Chiều dài: 2000mm đến 5800m. (Cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.) (Giá tốt cho khách hàng sản xuất và xây dựng.)

Mác Thép: Xar300, Xar 400, Xar 450, Xar 500, Xar 550, Xar 600. Chiều rộng: 1500mm đến 2000mm, Chiều dài: 3000mm đến 6000mm. Độ dầy(ly): 10mm - 50mm. Cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.) (Giá tốt cho khách hàng sản xuất và xây dựng.)