Thép tấm 65g

_Mác thép: 65g, 65r, 65Mn theo tiêu chuẩn ГOCT-1050 của Nga, GB/T1222-2007.

_Độ dầy (Ly): 4mm – 200mm.

_Chiều rộng: 1m đến 3m, Chiều dài: 6m đến 12m.

(Cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.)

(Giá tốt cho khách hàng sản xuất và xây dựng.)