Thép Tấm A709

Mác thép: A709 Grade 36/50/50s/50w theo tiêu chuẩn ASTM A709.

Độ dầy (Ly): 3mm – 200mm.

Chiều rộng: 1m5 đến 3m, Chiều dài: 6m đến 12m.

(Cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.)

(Giá tốt cho khách hàng sản xuất và xây dựng.)