Thép tấm C45

+Mác Thép: S45C theo tiêu chuẩn JIS-G40514 của Nhật Bản

+Độ dầy(Ly): 4mm đến 200mm.

+Chiều rộng: 750mm, 1.000mm, 1.250mm, 1.500mm, 1.800mm, 2.000mm, 2.400mm,

+Chiều dài: 6.000mm, 9.000mm, 12.000mm.

(Cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.)

(Giá tốt cho khách hàng sản xuất và xây dựng.)