Thép Tấm CT3

_Mác Thép: CT3 theo tiêu chuẩn ГOCT 380 – 89 của Nga.

_Độ dầy(Ly): từ 3mm đến 200mm.

_Chiều rộng: 1m đến 3m, Chiều dài: 2m đến 12m.

(Cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.)

(Giá tốt cho khách hàng sản xuất và xây dựng.)