Thép tấm cuộn A36

Mác thép: A36 theo tiêu chuẩn ASTM A36

Độ dầy: 3mm đến 25mm.

Chiều rộng: 1500mm đến 2000mm, Chiều dài: Dạng cuộn.

(Cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.)

(Giá tốt cho khách hàng sản xuất và xây dựng.