Thép Tấm Gân Cuộn

Mác thép: SS400, A36.

Độ dầy: 3mm đến 12mm.

Chiểu rộng: 1500mm đến 2000mm, Chiều dài: Dạng cuộn.

(Cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.)

(Giá tốt cho khách hàng sản xuất và xây dựng.)