Thép tấm Hardox 500

Mác thép: Thép tấm Hardox 500 theo tiêu chuẩn EN 10204 3.1, EN 10204 3.2

Độ dầy (Ly): 6mm – 130mm.

Chiều rộng: 1m5 đến 2.5m, Chiều dài: 6m đến 12m.

(Cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.)

(Giá tốt cho khách hàng sản xuất và xây dựng.)