Thép tấm S355

Mác thép: Thép tấm S355 theo tiêu chuẩn EN10025-2:2004.

Độ dầy (Ly): 5mm – 200mm.

Chiều rộng: 1.5m đến 3.5m, Chiều dài: 6m đến 12m.

(Cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.)

(Giá tốt cho khách hàng sản xuất và xây dựng.)