Thép tấm SCM440

Mác thép: Thép tấm SCM440 theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản.

Độ dầy(Ly): 6mm đến 160mm

Chiều rộng: 1m đến 3m, Chiều dài: 2m đến 12m.

(Cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.)

(Giá tốt cho khách hàng sản xuất và xây dựng.)