Thép tấm SM490

+Mác Thép: SM490 theo tiêu chuẩn Nhật Bản JISG 3106.

+Độ dầy(Ly): 5mm đến 200mm.

+Chiều rộng: 1m5 đến 3m, Chiều dài: 6m đến 12m.

(Cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.)

(Giá tốt cho khách hàng sản xuất và xây dựng.)