Thép tấm SS400

Mác thép: SS400 theo tiêu chuẩn JISG3101 – 2004.

Độ dầy (Ly): 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm đến 200mm.

Chiều rộng: 1.5m, 2m, 2,5 đến 3m, Chiều dài: 6m đến 12m.

(Cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.)

(Giá tốt cho khách hàng sản xuất và xây dựng.)