Thép tấm SS490

Mác thép: Thép tấm SS490 theo tiêu chuẩn JISG-3101 của Nhật Bản.

Độ dầy (Ly): 5mm – 200mm.

Chiều rộng: 1.5m đến 3m, Chiều dài: 6m đến 12m.

(Cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.)

(Giá tốt cho khách hàng sản xuất và xây dựng.)