Thép Tấm Xar 500

Mác Thép: Xar300, Xar 400, Xar 450, Xar 500, Xar 550, Xar 600.

Chiều rộng: 1500mm đến 2000mm, Chiều dài: 3000mm đến 6000mm.

Độ dầy(ly): 10mm – 50mm.

Cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.)

(Giá tốt cho khách hàng sản xuất và xây dựng.)