Hiển thị 13–17 của 17 kết quả

Mác thép: 45Mn theo tiêu chuẩn GB 181~183 - 63. Xuất xứ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga. Độ dầy (Ly): ~16.5mm Chiều cao: 176mm , Rộng đáy: 150mm, Rộng mặt: 73mm, Chiều dài: 6m - 8m - 12.5m, Trọng Lượng: 60.64kg/m. (Cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.) (Giá tốt cho khách hàng sản xuất và xây dựng.)

Mác thép: 71Mn theo tiêu chuẩn GB 3426 - 82 hoặc YB/T 5055 - 93 Xuất xứ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga. Độ dầy (Ly): ~28mm Chiều cao: 120mm , Rộng đáy: 120mm, Rộng mặt: 70mm, Chiều dài: 8m - 12.5m, Trọng Lượng: 52.80kg/m. (Cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.) (Giá tốt cho khách hàng sản xuất và xây dựng.)

Mác thép: 71Mn theo tiêu chuẩn GB 3426 - 82 hoặc YB/T 5055 - 93 Xuất xứ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga. Độ dầy (Ly): ~32mm Chiều cao: 130mm , Rộng đáy: 130mm, Rộng mặt: 80mm, Chiều dài: 8m - 12.5m, Trọng Lượng: 63.69kg/m. (Cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.) (Giá tốt cho khách hàng sản xuất và xây dựng.)

Mác thép: 71Mn theo tiêu chuẩn GB 3426 - 82 hoặc YB/T 5055 - 93 Xuất xứ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga. Độ dầy (Ly): ~38mm Chiều cao: 150mm , Rộng đáy: 150mm, Rộng mặt: 100mm, Chiều dài: 8m - 12.5m, Trọng Lượng: 88.96kg/m. (Cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.) (Giá tốt cho khách hàng sản xuất và xây dựng.)

Mác thép: 71Mn theo tiêu chuẩn GB 3426 - 82 hoặc YB/T 5055 - 93 Xuất xứ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga. Độ dầy (Ly): ~44mm Chiều cao: 170mm , Rộng đáy: 170mm, Rộng mặt: 120mm, Chiều dài: 8m - 12.5m, Trọng Lượng: 118.10kg/m. (Cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.) (Giá tốt cho khách hàng sản xuất và xây dựng.)