Thép tấm cuộn A572

 

Mác Thép: A572 theo tiêu chuẩn ASTM A572 của Mỹ.

Độ dầy: 4mm đến 25mm.

Chiều rộng: 1500mm đến 3000mm, Chiều dài: Dạng cuộn.

(Cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.)

(Giá tốt cho khách hàng sản xuất và xây dựng.)