Thép tấm A36, ASTM A36

+Mác Thép: A36 theo tiêu chuẩn ASTM A36 của Mỹ.

+Độ dầy(Ly): 3mm đến 200mm.

+Chiều rộng: 1m5 đến 3m, Chiều dài: 2m đến 12m.

(Cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.)

(Giá tốt cho khách hàng sản xuất và xây dựng.)