Category Archives: Giới thiệu

Chính sách bảo mật thông tin

I. Mục đích và phạm vi thu thập: Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.ducthanhsteel.vn bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng (người dùng). Đây là các thông tin mà www.ducthanhsteel.vn cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để www.ducthanhsteel.vn liên hệ […]