Thép hình V90 Vinaone

Mác thép: SS400 theo tiêu chuẩn JIS – G 3192:2008

Xuất xứ: Nhà máy Vinaone tại Việt Nam.

Độ dầy(ly): 7mm, 8mm, 9mm, 10mm Ký hiệu trên cây:  Vinaone – 90 – SS400

Chiều dài cây: 6m, Dung sai: 5% – 7%

(Cắt thép hình theo yêu cầu của khách hàng.)

(Cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.)

(Giá tốt cho khách hàng sản xuất và xây dựng.)