Thép tròn đặc C45 phi 40

Mác thép: thép tròn đặc C45(S45C) theo tiêu chuẩn JIS G4051 – C45 của Trung Quốc

Xuất xứ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, …

Độ phi(mm): 40mm.

Chiều dài cây: 6m, Dung sai: 5% – 7%

(Cắt thép hình theo yêu cầu của khách hàng.)

(Cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.)

(Giá tốt cho khách hàng sản xuất và xây dựng.)