Thép Hình V An Khánh

Mác thép: SS400, CT38 theo tiêu chuẩn JIS – G3101

Xuất xứ: Việt Nam nhà máy thép An Khánh(AKS)

Độ dầy(ly): 3mm – 12mm, Ký hiệu trên cây: AKS.

Chiều dài cây: 6m -12m, Dung sai: 5% – 7%

(Cắt thép hình theo yêu cầu của khách hàng.)

(Cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.)

(Giá tốt cho khách hàng sản xuất và xây dựng.)

error: Content is protected !!