Thép tấm SPHC

+Mác Thép: SPHC theo tiêu chuẩn JIS-G3131 của Nhật Bản

+Độ dầy(Ly): 1.2mm đến 3mm.

+Chiều rộng: 1m đến 1.250m, Chiều dài: 1m đến 2m5.

(Cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.)

(Giá tốt cho khách hàng sản xuất và xây dựng.)