Thép tấm AH36

Mác thép: Thép tấm AH36  theo tiêu chuẩn ASTM – A131.

Độ dầy (Ly): 6mm – 200mm.

Chiều rộng: 1.5m đến 3m, Chiều dài: 6m đến 12m.

(Cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.)

(Giá tốt cho khách hàng sản xuất và xây dựng.)