Thép tấm SPCC

+Mác Thép: SPCC theo tiêu chuẩn JIS-G3134 của Nhật Bản

+Độ dầy(Ly): 0.5mm đến 1.1mm.

+Chiều rộng: 1m đến 1m250, Chiều dài: 1m đến 2m5.

(Cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.)

(Giá tốt cho khách hàng sản xuất và xây dựng.)